W trosce o środowisko.

Nasza oferta

O firmie

Aqua-Sun Consulting oferuje usługi sporządzania opracowań eksperckich z zakresu ochrony środowiska. Kierujemy swoją ofertę do firm prywatnych, instytucji sektora publicznego oraz jednostek samorządowych. Pomagamy naszym klientom realizować obowiązki z zakresu ochrony środowiska, wynikające z przepisów prawa.

Oferta

Szeroka oferta firmy obejmuje kompleksowy zakres usług związanych z opracowywaniem ekspertyz środowiskowych. Oferujemy również obsługę procesów inwestycyjnych w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami ochrony środowiska.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • kompleksową obsługa firm w zakresie ochrony środowiska
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko dla projektowanych oraz istniejących przedsięwzięć
 • obsługę nowych projektów inwestycyjnych pod kątem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska
 • inwentaryzacje i monitoringi środowiska przyrodniczego
 • operaty wodnoprawne
 • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych
 • wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • wnioski o wydanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • audyty środowiskowe bieżącej działalności zakładów wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i organizacyjnych
 • pozyskiwanie finansowania na projekty inwestycyjne w sektorze ochrony środowiska i eko-innowacji

Badania i Rozwój

Oprócz prowadzenia podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług z zakresu wykonywania opracowań środowiskowych, firma uczestniczy również w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w sektorze ochrony środowiska.

Obecnie firma Aqua-Sun Jacek Ławniczak bierze udział w realizacji projektu „Badania i rozwój wysokowydajnej metody natleniania głębokowodnych stref jezior i zbiorników wodnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w celu ich rekultywacji”.

W ramach projektu opracowano innowacyjne, w pełni zautomatyzowane, wysokowydajne urządzenie do natlenia głębokich stref jezior i zbiorników wodnych zasilane energią promieniowania słonecznego. Projekt realizowany jest ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowego Centrum Bada i Rozwoju w Warszawie. Całkowita wartość projektu wynosi 2 034 839,87 zł

Cechy opracowanego urządzenia:

 • Urządzenie samowystarczalne energetycznie zasilane wyłącznie energia odnawialną promieniowania słonecznego
 • Zdolność generowania dużych przepływów napowietrzanej wody
 • Efektywne napowietrzanie przepływającej przez urządzenie objętości wody
 • System magazynowania energii pozwalający na pracę urządzenia przez całą dobę (również w nocy)
 • Możliwość pobierania oraz odprowadzania napowietrzanej wody z dowolnie wybranej głębokości akwenu wodnego
 • Możliwość zdalnego monitorowania pracy oraz sterowanie urządzeniem z wykorzystaniem modułu GSM

Opracowane rozwiązanie podlega ochronie prawnej - zgłoszenie patentowe nr P.430184.

Kontakt

Aqua-Sun Consulting Jacek Ławniczak

ul. Mariana Jaroczyńskiego 28/105
60-692 Poznań

NIP: 972-111-80-67
REGON: 363263497

lawniczak.jacek@gmail.com
+48 693 286 316